196 тис. грн. фінансових порушень в Переяслав-ХМ. ЦРЛ. І кримінальне впровадження

0
1858

Акт № 04-08/01 від 04.01.2016 року
ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня”
за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 року

Відповідно до п. 1.3.2.1 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в Київській області (далі – Держфінінспекція в Київській області) на ІV квартал 2015 року та на підставі направлень Держфінінспекції в Київській області від 26.11.2015 № 1004, № 1005, № 1006 заступником начальника відділу Бондарчуком О.В., головним державним фінансовим інспектором Ясковцем М.В. та старшим державним фінансовим Чумаком Я.Г. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” (далі – Лікарня) за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 року.
Ревізію проведено з 30.11.2015 по 25.12.2015 у відповідності до питань програми ревізії з відома головного лікаря Лікарні Якименка Володимира Григоровича та у присутності головного бухгалтера Лікарні Малікової Лідії Михайлівни.
Один примірник програми ревізії головний лікар Лікарні Якименко Володимир Григорович отримав 30.11.2015 року.
Згідно довідки відділу статистики у Переяслав-Хмельницькому районі Головного управління статистики у Київській області від 22.04.2013 № 709358 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Лікарня має наступні реквізити:
Юридична та фактична адреса Лікарні – 08403, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 137.
Контактний телефон 0456751338 (керівник).
Код ЄДРПОУ – 01994161.
Організаційно-правова форма за КОПФГ – 430 Комунальна організація (установа, заклад).
Вид діяльності:
за КВЕД-2010 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
У своїй діяльності Лікарня керується Статутом Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна лікарня”, який затверджений рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 03.04.2012 № 195-14-VI.
Відповідно до Статуту є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліулінічної допомоги населенню міста Переяслав-Хмельницький та Переяслав-Хмельницького району є центром методичного керівництва всіма структурними підрозділами Лікарні, відповідальними за організацію та якість медичного обслуговування.
Переяслав-Хмельницька районна рада Київської області є представник засновника майна, а Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація Київської області – орган, який уповноважений управляти майном Лікарні.
Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків,печатку, штампи та інші необхідні реквізити.
Посадовим особам Лікарні, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії, були:
– з правом першого підпису:
головний лікар Лікарні Якименко В.Г. – за період з 01.08.2013 та станом на момент завершення ревізії;
заступник головного лікаря з медичної частини Лікарні – за період з 01.08.2013 та станом на момент завершення ревізії;
– з правом другого підпису:
головний бухгалтер Лікарні Малікова Л.М. – за період з 01.08.2013 та станом на момент завершення ревізії;
заступник головного бухгалтера Лікарні Луценко Л.Б. – за період з 01.08.2013 та станом на момент завершення ревізії;
Посадовими особами Лікарні журнал реєстрації перевірок в ході ревізії не надано.
В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік яких наводиться у Додатку № __ до акта.

Ревізією встановлено:

1. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками)

Ревізією стану усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми контрольними заходами, встановлено, що останню планову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” за період з 01.10.2010 по 01.08.2013 проведено працівниками Баришівської об’єднаної державної фінансової інспекції Держфінінспекції в Київській області – акт від 14.10.2013 № 10-25/73. Виявлені попередньою ревізією порушення усунуті в повному обсязі.
Контрольні заходи за період, що підлягав ревізії, органами Держфінінспекції не проводились.

Отже, за результатами ревізії стану усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками) порушень не встановлено.

2. Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників. Складання та затвердження кошторису. Внесення змін до кошторису. Загальний стан виконання кошторису

Ревізію правильності визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників, складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін, а також загального стану виконання кошторису проведено суцільним способом за період з 01.08.2013 по 01.11.2015 року.
Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях на 2013-2015 роки по кодах програмної (функціональної) та економічної класифікації видатків встановлено, що Лікарнею розрахунок в бюджетних асигнуваннях здійснювався відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 № 228 та наказу Міністерства Фінансів України „Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27.12.2001 № 604.
Ревізією дотримання вимог законодавства щодо формування доходної та видаткової частин кошторису за загальним та спеціальним фондами встановлено, що в ревізійному періоді фінансування Лікарні здійснювалось по КФКВ 080101 „Лікарні” на загальну суму 51171299,73 грн. та по КПКВ 2501460 „Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на загальну суму 22641,02 гривень. Також, до Лікарні надійшли кошти по спеціальному фонду (як власні надходження) КФКВ 080101 „Лікарні” на загальну суму 1842148,30 гривень. Порушень з відповідного напрямку ревізією не встановлено.
Отже, загальна сума фінансування за період з 01.08.2013 по 01.11.2015 складає – 53036089,05 гривень. (Копії звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м), звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м), звітів про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (форма № 4-2м) у Додатку № __ до акта).
Кошторисом доходів і видатків на 2013 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено видатки в сумі 21866243,00 гривень.
Відповідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за період з 01.08.2013 по 01.01.2014 надійшло бюджетних асигнувань на загальну суму 8619665,50 грн., що становить 39,42 % суми річних бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 8619665,50 гривень. Фактичні видатки складають 8737594,04 грн. і більші касових на суму 117928,54 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на початок звітного періоду та кредиторської заборгованості на кінець звітного року.
Кошторисом доходів і видатків на 2014 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено видатки в сумі 24150100,00 гривень.
Відповідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2014 рік надійшло бюджетних асигнувань на загальну суму 22417553,71 грн., що становить 92,8 % суми річних бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 22417553,71 гривень. Фактичні видатки складають 22135332,68 грн. і менші касових на суму 282221,03 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на кінець звітного року.
Кошторисом доходів і видатків на 2015 рік з урахуванням внесених змін проведених протягом року по загальному фонду КФКВ 080101 „Лікарні” затверджено видатки в сумі 26902000,00 гривень.
Відповідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за період з 01.01.2015 по 01.11.2015 надійшло бюджетних асигнувань на загальну суму 20703604,00 грн., що становить 76,95 % суми річних бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 20134080,52 гривень. Фактичні видатки складають 20087021,51 грн. і менші касових на суму 47059,01 грн., за рахунок кредиторської заборгованості на початок року та наявних залишків матеріальних цінностей на кінець звітного періоду.
Крім того, по КПКВ 2501460 „Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” по загальному фонду на 2015 рік затверджено видатки в сумі 25525,00 гривень.
Відповідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за період з 01.01.2015 по 01.11.2015 надійшло бюджетних асигнувань на загальну суму 23210,00 грн., що становить 90,93 % суми річних бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 22641,02 гривень. Фактичні видатки складають 16404,21 грн. і менші касових на суму 16404,21 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на кінець періоду.
Кошти спеціального фонду Лікарні в 2013-2015 роках формувались за рахунок оплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди майна бюджетних установ, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.08.2013 складав 72242,17 гривень. За період з 01.08.2013 по 01.01.2014 надійшло коштів на загальну суму 142664,93 гривень. Касові видатки становлять 182723,67 гривень. Фактичні видатки складають 184571,18 грн. і більші касових на суму 1847,51 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на початок звітного періоду та кредиторської заборгованості на кінець звітного року. Залишок коштів станом на 01.01.2014 становить 36396,97 гривень.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.08.2013 складав 250,00 гривень. За період з 01.08.2013 по 01.01.2014 надійшло коштів на загальну суму 100910,18 гривень. Касові видатки становлять 100910,18 гривень. Фактичні видатки складають 36035,85 грн. і менші касових на суму 64874,33 грн., за рахунок кредиторської заборгованості на початок року та наявних залишків матеріальних цінностей на кінець звітного року. Залишок коштів станом на 01.01.2014 становить 250,00 гривень.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.01.2014 складав 36396,97 гривень. За 2014 рік надійшло коштів на загальну суму 601368,96 гривень. Касові видатки становлять 626020,91 гривень. Фактичні видатки складають 617330,66 грн. і менші касових на суму 8690,25 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на кінець звітного року. Залишок коштів станом на 01.01.2015 становить 11745,02 гривень.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.01.2014 складав 250,00 гривень. За 2014 рік надійшло коштів на загальну суму 119009,84 гривень. Касові видатки становлять 119009,84 гривень. Фактичні видатки складають 149556,87 грн. і більші касових на суму 30547,03 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на початок звітного року. Залишок коштів станом на 01.01.2015 становить 250,00 гривень.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.01.2015 складав 11745,02 гривень. За період з 01.01.2015 по 01.11.2015 надійшло коштів на загальну суму 471518,17 гривень. Касові та фактичні видатки відповідають сумі надходжень і складають 468731,33 гривень. Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 14531,86 гривень.
За даними звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2м) залишок коштів по КФКВ 080101 „Лікарні” станом на 01.01.2015 складав 250,00 гривень. За період з 01.01.2015 по 01.11.2015 надійшло коштів на загальну суму 344752,37 гривень. Касові видатки становлять 344752,37 гривень. Фактичні видатки складають 320745,64 грн. і менші касових на суму 24006,73 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей на кінець звітного періоду. Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 250,00 гривень.
Ревізією відповідності затверджених в кошторисі сум асигнувань загального фонду бюджету на здійснення видатків порушень не встановлено.
Ревізією наявності та обґрунтованості розрахунків щодо потреби в бюджетних асигнуваннях загального фонду бюджету на здійснення видатків, наявності та обґрунтованості розрахунків обсягу надходжень та видатків по спеціальному фонду кошторису порушень не встановлено.
Ревізією дотримання визначених законодавством граничних обсягів витрат на окремі види товарів та послуг, а також заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів порушень не встановлено.
Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторису, стану виконання кошторису, в тому числі відповідність проведених касових видатків затвердженим обсягам асигнувань, відповідність обсягів взятих зобов’язань розміру бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом порушень не встановлено.

Отже, ревізію правильності визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників, складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін, а також загального стану виконання кошторису порушень не встановлено.

3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на відрядження

Ревізію касових операцій у періоді, що підлягав ревізії, проведено суцільним способом.
Відповідальною за ведення касових операцій у періоді, що підлягав ревізії, була касир Лікарні Охиба Н.М., з якою укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.02.2009 та відповідно п. 4.7 Положення про ведення касових операції у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, ознайомлена з вимогами зазначеного положення. (Копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність у Додатку № __ до акта).
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням коштів в касі відповідно до наказу головного лікаря Лікарні від 02.12.2015 № 77 проведено інвентаризацію наявності грошових коштів в касі Лікарні станом на 07.12.2015, за результатами якої недостач та лишків не встановлено. (Копія наказу на проведення інвентаризації від 02.12.2015 № 77 та акт інвентаризації грошових коштів і цінних паперів у Додатку № __ до акта).
Ревізією дотримання строків, порядку та обов’язковості проведення у передбачених законодавством випадках інвентаризації готівки в касі порушень не встановлено.
Ревізією наявності та правильності оформлення касових документів порушень не встановлено.
Ведення обліку касових операцій здійснюється в касовій книзі, аркуші в якій пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та засвідчені підписами головного лікаря Лікарні та головного бухгалтера Лікарні.
Ревізією правильності арифметичного підрахунку записів в касовій книзі, виведення залишків на кінець робочого дня та перенесення їх на початок наступного робочого дня порушень не встановлено.
Ревізією дотримання ліміту готівки в касі порушень не встановлено. Ліміт залишку готівки в касі Лікарні за період, що підлягав ревізії становить 1000,00 гривень. (Копія заявки-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки від 14.01.2010 у Додатку № __ до акта).
Ревізією дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, а також зарахування отриманих та списаних з каси Лікарні коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби та установах банків порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства в ході списання готівки з каси Лікарні відповідно до видаткових касових документів порушень не встановлено.
Ревізією розрахунків з підзвітними особами, в тому числі відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, своєчасність звітування про використання коштів, повернення сум невикористаної готівки в касу, проведено суцільним способом.
Так ревізією відшкодування витрат на відрядження встановлено, що в порушення п. 14 розділу I Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59; п. 2.1, 6.1-6.3 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 № 614; п. 2 Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за № 1065/12939, протягом періоду з 01.01.2015 по 01.12.2015 Лікарнею зайво відшкодовано витрати на відрядження при відсутності належного документального оформлення підтверджуючих документів на проїзд (транспортних квитків) на загальну суму 2440,00 гривень. (Реєстр зайво виплачених коштів на відрядження в Додатку № __ до акта).
Операція з нарахування та відшкодування витрат на відрядження в бухгалтерському обліку відображена в меморіальному ордері № 8 „Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 362 „Розрахунки з підзвітними особами”.
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 касові та фактичні видатки за КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” завищено на суму 2440,00 грн., що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та відповідно п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ є порушенням бюджетного законодавства.
Порушення допущено бухгалтером Лікарні Захарченко Н.М., на яку згідно посадової інструкції покладені обов’язки щодо здійснення контролю по розрахункам з підзвітними особами.
В поясненні бухгалтер Лікарні Захарченко Н.М. зазначила, що при відшкодуванні вартості проїзду до авансових звітів додавались квитки де всі дані маршруту та вартості квитка написані від руки. (Запитання та пояснення бухгалтера Лікарні Захарченко Н.М. в Додатку № __ до акта).
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 2440,00 гривень.
В ході ревізії зазначене порушення усунуто в повному обсязі, шляхом внесення коштів в касу. (Підтверджуючі документи у Додатку № __ до акта).
Інших порушень в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів, а також порушень в частині своєчасності звітування про використання коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу не встановлено.

Отже, за результатами ревізії ведення касових операцій. Розрахунків з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на відрядження встановлено порушень на загальну суму 2440,00 грн., а саме відшкодування витрат на відрядження при відсутності належного документального оформлення підтверджуючих документів на проїзд (транспортних квитків).

4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків.

Ревізію операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків проведено суцільним способом по всіх реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби.
Відповідно до довідки про відкриття рахунків станом на 05.01.2015 в Переяслав-Хмельницькому УДКСУ Київської області відкрито 4 рахунки. (Довідка про відкриті рахунки у Додатку № __ до акта).
Ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх цільового використання, встановлено, що відповідно до платіжного доручення від 11.09.2014 № 373 по КФКВ 080101 „Лікарні”, Лікарнею з казначейського рахунку № 35416001040215 КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” перераховано кошти, нараховані працівникам, які не перебувають в штаті Лікарні, відповідно до укладених цивільно-правових договорів на загальну суму 9980,00 грн., що є порушенням вимог п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 5 Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 та підпункту 4 підпункту 2.1.1 (2.1.1.1) пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769, якою передбачено проведення зазначених видатків по КЕКВ 2111 „Заробітна плата”.
Зазначене протягом вересня 2014 року використання Лікарнею бюджетних коштів не у відповідності з КЕКВ, згідно частини 1 статті 119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI є нецільовим використанням бюджетних коштів та відповідно до пункту 24 частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу є порушенням бюджетного законодавства.
Відповідна операція призвела до недостовірності форми „Звіт про надходження та використання загального фонду (форма № 2м)” за 2014 рік, зокрема заниження касових та фактичних видатків за КЕКВ 2111 „Заробітна плата” та їх завищення за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 9980,00 грн., що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV.
Порушення допущено головним лікарем Лікарні Якименком В.Г. та головним бухгалтером Лікарні Маліковою Л.М., якими підписане платіжне доручення на перерахування коштів. (Копія платіжного доручення у Додатку № __ до акта).
В поясненні головний бухгалтер Лікарні Малікова Л.М. зазначила, що перерахування протягом 2014 року за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” коштів, що нараховані працівникам, які не перебувають в штаті Лікарні, відповідно до укладених цивільно-правових договорів на суму 9980,00 проводилося на підставі вимог Баришівської ОДФІ від 18.10.2013 № 10-16/1815. (Запитання та пояснення головного бухгалтера Лікарні Малікової Л.М. у Додатку № __ до акта).
Інших порушень законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх цільового використання не встановлено.
Ревізією встановлено, що всі виписки з казначейства є в наявності і операції по рахунках підтверджуються відповідними платіжними дорученнями.
Ревізією дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки порушень не встановлено.

Отже, за результатами ревізії операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків встановлено нецільове використання бюджетних коштів (не у відповідності з КЕКВ) на загальну суму 9980,00 гривень.

5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату

Ревізією видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Ревізією дотримання порядку розрахунків кошторисів доходів і видатків на заробітну плату та нарахування на заробітну плату встановлено, що Лікарнею на 2013-2015 роки вказані розрахунки складені у відповідності з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису встановлено, що протягом 2013-2015 років штатні розписи Лікарні затверджені головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації та погоджені директором Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації. Порушень з відповідного напрямку ревізією не встановлено.
Станом на 01.12.2013 штатний розпис Лікарні затверджено в загальній кількості 581,5 штатних одиниць, з місячним фондом заробітної плати 1033267,33 гривень.
Станом на 01.10.2014 штатний розпис Лікарні затверджено в загальній кількості 620,25 штатних одиниць, з місячним фондом заробітної плати 1099017,28 гривень.
Станом на 01.01.2015 штатний розпис Лікарні затверджено в загальній кількості 620,25 штатних одиниць, з місячним фондом заробітної плати 1099017,28 гривень.
Ревізією наявності фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад працівників за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці зовнішніх сумісників Лікарні встановлено, що в порушення п. 3 постанови Кабінету Міністрів України „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 03.04.1993 № 245 та п. 5, п. 6 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.1993 за № 76, протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015 Лікарнею зовнішнім сумісникам під час їх перебування у відпустці, відрядженні за основним місцем роботи чи на лікарняному здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати.
Так, начальник котельні Лікарні Семенко О.А., за основним місцем роботи (КП КОР „Переяслав-Хмельницьктепломережа”) з 04.03.2015 по 06.03.2015 перебував на лікарняному та 22.10.2015 у відрядженні, тоді як в Лікарні за зазначений період проводилося нарахування та виплата заробітної плати. Аналогічні факти встановлені по іншим випадкам виплати заробітної плати зовнішнім сумісникам Лікарні.
Зазначене порушення призвело до зайвого нарахування та виплати зовнішнім сумісникам Лікарні на загальну суму 3384,97 грн., у тому числі: 2013 рік – 2238,39 грн., 2014 рік – 979,24 грн., 2015 рік – 167,34 грн. та зайвого перерахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальну суму 1228,74 грн., у тому числі: 2013 рік – 812,54 грн., 2014 рік – 355,46 грн., 2015 рік – 60,74 гривень. (Реєстр зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати зовнішнім сумісникам Лікарні у Додатку № __ до акта).
Операцію з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 661 „Розрахунки із заробітної плати”.
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2013-2014 роки та станом на 01.12.2015 року касові та фактичні видатки за КЕКВ 2111 „Заробітна плата” завищено на суму 3384,97 грн. та за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” завищено на суму 1228,74 грн., що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та відповідно п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ є порушенням бюджетного законодавства.
Порушення допущено начальником відділу кадрів Лікарні Волковою М.Г., на яку відповідно до посадової інструкції покладено обов’язки щодо організації табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток та відповідними працівниками Лікарні, які підготували та надали табелі обліку робочого часу (начальником котельні Семенко О.А., стар. сестрою медичною стаціонару Симониш К.В. та стар. сестрою медичною зі стоматології Фесенко О.М.).
Крім того, порушення допущено бухгалтерами 1 категорій з розрахунку заробітної плати Лікарні Захарченко Н.М. та Кирдода Т.В., які відповідно до посадових інструкцій здійснюють прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готують їх до лічильної обробки; здійснюють нарахування заробітної плати працівникам Лікарні та контроль за витрачанням фонду оплати праці. (Запитання та пояснення працівників Лікарні у Додатку № __ до акта).
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4613,71 гривень.
Інших порушень дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісників та за трудовими договорами порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при встановлені, нарахуванні та виплаті працівникам посадових окладів і тарифікаційних ставок, надбавок та доплат за період 01.01.2014 по 01.10.2014 порушень не встановлено.
Визначення та встановлення посадових окладів (тарифних ставок) надбавок та доплат здійснювалось у відповідності до вимог Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (далі – наказ № 308/519).
Ревізією наявністю фактів оплати праці за невідпрацьований час, а також несвоєчасних виплат та простроченої заборгованості з оплати праці за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
Оплата праці працівників Лікарні здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством відповідно до наказу № 308/519.
Ревізією дотримання законодавтва при нарахуванні та виплаті працівникам допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплат заробітної плати за час відпустки, при здійсненні операцій з депонованою заробітною платою за період з 01.10.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання порядку проведення індексації грошових доходів працівників за період з 01.08.2013 по 01.01.2014 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску встановлено, що в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 № 2464-VI та пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713, з урахуванням, роз’яснень Пенсійного фонду України від 06.08.2013 № 20685/03-30 щодо нарахування ЄСВ на суми компенсацій за невикористану відпустку, протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015 Лікарнею зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску (ЄСВ) на суми компенсацій за невикористані відпустки, які виплачені звільненим працівникам Лікарні на загальну суму 14633,42 грн., у тому числі: 2013 рік – 2164,83 грн., 2014 рік – 6937,50 грн., 2015 рік – 5531,09 гривень. (Реєстр зайво нарахованого єдиного соціального внеску на суми компенсацій за невикористані відпустки, які виплачені звільненим працівникам Лікарні у Додатку № __ до акта).
Операцію з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 651 „Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування”.
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2013-2014 роки та станом на 01.12.2015 року касові та фактичні видатки за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” завищено на суму 14633,42 грн., що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та відповідно п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ є порушенням бюджетного законодавства.
Порушення допущено бухгалтерами 1 категорій з розрахунку заробітної плати Лікарні Захарченко Н.М., Кирдода Т.В. та бухгалтером 2 категорії з розрахунку заробітної плати Лікарні Лебединець Л.В., які відповідно до посадових інструкцій здійснюють нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди.
В пояснені вищезазначені працівники Лікарні зазначили, що єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму компенсацій за невикористану відпустку, звільненим працівникам Лікарні, нараховувався пізніше дня звільнення.
(Запитання та пояснення вищезазначених працівників Лікарні у Додатку № __ до акта).
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 14633,42 гривень.
Інших порушень ревізією цього напрямку питання не встановлено.

Отже, за результатами ревізії штатної дисципліни, видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату встановлено порушень на загальну суму 19247,13 грн., а саме: зайве нарахування та виплата заробітної плати зовнішнім сумісникам на суму 4613,71 грн. та зайве нарахування та перерахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на суму 14633,42 гривень.

6. Взяття на обліку зобов’язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми. Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи.

Ревізію дотримання законодавства при взятті та обліку зобов’язань, у тому числі фінансових, стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських угод, правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації розрахунків за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 згідно вимог Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 № 90 та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при взятті зобов’язань за період з 01.10.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
Ревізією наявності дебіторської і кредиторської заборгованості (в межах терміну позовної давності), достовірність її виникнення встановлено наступне.
Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КФКВ 080101 „Лікарні” становила 342499,98 грн. (13 кредиторів), з якої за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 19550,60 грн. (8 кредиторів), за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 14275,29 грн. (3 кредитори), за КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” – 297674,09 грн. (1 кредитор) та за КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” – 11000,00 гривень.
Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість за спеціальним фондом по КФКВ 080101 „Лікарні” становила 9450,25 грн. (3 кредитори), з якої за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 400,00 грн. (1 кредитор), за КЕКВ 2140 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 360,00 грн. (1 кредитор) та за КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” – 8690,25 грн. (1 кредитор).
Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КФКВ 080101 „Лікарні” становила 46524,45 грн. (9 кредиторів), з якої за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 20260,45 грн. (6 кредиторів), за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” – 11264,00 грн. (2 кредитори) та за КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” – 15000,00 гривень.
Станом на 01.12.2015 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КФКВ 080101 „Лікарні” за КЕКВ2250 „Видатки на відрядження” становила 15000,00 грн.
Ревізією достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що заборгованість, яка рахується в обліку, підтверджена наявними в Лікарні документами.
Ревізією наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув не встановлено.
Ревізією правильності списання дебіторської і кредиторської заборгованості порушень не встановлено.
Ревізією відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
Господарські операції з контрагентами здійснюються на підставі укладених договорів. Договори укладалися в межах асигнувань, затверджених кошторисами видатків. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за № 570/4791.
Ревізією своєчасності розрахунків з дебіторами та кредиторами (стан претензійно-позовної роботи) за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.

Отже, за результатами ревізії взяття на облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми, стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості, стан претензійно-позовної роботи порушень не встановлено.

Використання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.

Ревізія використання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг (оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії) проводився відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Розрахунки за надання послуг з теплопостачання Лікарнею здійснюються на підставі договору від 04.03.2015 № 17/01-2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю „Укрспецтепло” (послуги з постачання водяної пари та гарячої води, постачання теплової енергії).
Розрахунки за надання послуг з водопостачання та водовідведення Лікарнею здійснюються на підставі договору від 23.03.2015 № 31 з Комунальним підприємством „Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства” (послуги з водопостачання та водовідведення).
Розрахунки за спожиту електроенергію Лікарнею здійснюються на підставі договору від 10.03.2015 № 0097 з ПАТ „Київобленерго” на постачання електричної енергії.
Розрахунки за надання послуг з постачання природного газу Лікарнею здійснюються на підставі договору від 29.01.2015 № 2014/П-БО-16010001994161-19190030 з ПАТ по газопостачанню та газифікації „Київоблгаз” на постачання природного газу за регульованим тарифом для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
Оплата за вищевказаними послугами проводиться згідно з діючими тарифами виходячи з показників приладів обліку.
В ході ревізії проведено зняття показників лічильників, за результатами якого, розбіжностей між фактичними показниками приладів обліку та обліковими даними не виявлено. (Акт зняття показників лічильників у Додатку № __ до акта).
Ревізією наявності фактів оплати завищеної вартості, обсягу наданих комунальних послуг проведеною вибірковим способом за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 за результатами якої встановлено покриття видатків спеціального фонду за рахунок видатків загального фонду.
Так, відповідно наданих до ревізії калькуляцій фактичних видатків від 04.01.2015 та від 28.09.2015 із зубопротезування стоматологічної поліклініки (ортопедичного відділення) по спеціальному фонду за період з 01.01.2015 по 01.12.2015, розроблених економістом Лікарні – Вдовиченко Н.І., головним бухгалтером Лікарні –Маліковою Л.М. та затверджених головним лікарем Лікарні –Якименком В.Г. встановлено, що фактична вартість видатків складається з наступних складових:
– Заробітна плата (КЕКВ 2110);
– Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);
– Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210);
– Медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);
– Видатки на відрядження (КЕКВ 2250);
– Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271);
– Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272);
– Оплата електроенергії (КЕКВ 2273);
– Оплата природного газу (КЕКВ 2274).
(Калькуляції послуг фактичних видатків із зубопротезування стоматологічної поліклініки (ортопедичного відділення) від 04.01.2015 та від 28.09.2015 по спеціальному фонду в Додатку № __ до акта).
Разом з тим, відповідно до наданої до ревізії інформації про кількість наданих платних медичних послуг встановлено, що Лікарнею за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 проведено протезувань, в тому числі зубних: одиночна штампована металева коронка – 307 шт.; штампована коронка облицьована пластмасою – 37 шт.; одиночна пластмасова коронка – 1 шт.; штампована коронка у мостоподібному протезі – 891 шт.; фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі – 531 шт.; литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі – 343 шт.; штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі – 163 шт.; повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами – 57 шт.; виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої пластмаси – 57 шт.; знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією: п’яти зубів – 5 шт., шести зубів – 7 шт., семи зубів – 10 шт., восьми зубів – 20 шт., дев’яти зубів – 6 шт., десяти зубів – 16 шт., одинадцяти зубів – 16 шт., дванадцяти зубів – 17 шт., тринадцяти зубів – 22 шт.; спайка коронок, лапка – 658 шт.; лагодження знімних протезів: перелом базису – 5 шт., кріплення одного зуба – 2 шт., кріплення двох зубів – 1 шт., кріплення чотирьох зубів – 1 шт., кріплення одного кламеру – 3 шт., кріплення одного зуба і лагодження перелому базису – 1 шт.; зняття штампованої коронки – 101 шт.; консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження 445 шт.; виготовлення круглого кламеру – 219 штук. (Інформація щодо кількості наданих платних медичних послуг із зубопротезування стоматологічної поліклініки (ортопедичного відділення) протягом 11 місяців 2015 року в Додатку № __ до акта).
Отримані кошти за надані медичні послуги на платній основі протягом 11 місяців 2015 року в повному обсязі зараховувалась до складу доходів спеціального фонду Лікарні.
З метою підтвердження повноти надходження коштів за платні медичні послуги проведено співставлення списків осіб, які перебували на лікуванні, та інформації про показники лікувальної роботи з даними меморіальних ордерів № 3 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державної казначейської служби України” та № 14 „Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ”, за результатами якого розбіжностей не встановлено.
Проте видатки на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії, природного газу за надані платні медичні послуги, протягом вказаного періоду повністю або у більшій частині заплановані та проведені за рахунок загального фонду Лікарні по відповідних КЕКВ 2271, 2272, 2273 та 2274.
Так, наприклад:
у січні-листопаді 2015 року по спеціальному фонду Лікарні, відповідно звіту про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м), по КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” касові та фактичні видатки не проводились, в той час коли по загальному фонду Лікарні, відповідно звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м), по КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” касові та фактичні видатки складають 227709,48 гривень. Аналогічна перевірка проведена по іншим випадкам покриття видатків спеціального фонду за рахунок видатків загального фонду.
Враховуючи вищевикладене, Лікарнею в порушення вимог пунктів 4, 8 ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ, пунктів 18, 19 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 протягом січня-листопада 2015 року за рахунок коштів загального фонду здійснювалося покриття видатків за надані платні медичні послуги (комунальні послуги), які потрібно було провести за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету установи на загальну суму 66961,50 грн., а саме: КЕКВ 2271 – 26938,47 грн., КЕКВ 2272 – 14984,45 грн., КЕКВ 2273 – 18276,02 грн. та КЕКВ 2274 – 6762,56 гривень.
(Реєстр покриття видатків спеціального фонду за рахунок видатків загального фонду в Додатку № __ до акта).
Порушення допущено головним лікарем Лікарні Якименком В.Г., головним бухгалтером Лікарні Маліковою Л.М. та виникло внаслідок проведення вищеназваними особами касових видатків за рахунок коштів загального фонду, які необхідно було провести за рахунок спеціального фонду, що призвело до покриття витрат спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду. Відповідно до частини 8 статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та до пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Крім того, порушення допущено економістом Лікарні Вдовиченко Н.І., на яку покладено обов’язки щодо розрахунку цін на платні послуги та контроль за їх дотриманням, складання кошторисів Лікарні на бюджетні асигнування та спецкошти.
Згідно пояснення головного бухгалтера Лікарні Малікової Л.М. порушення щодо покриття поточних видатків спеціального фонду за рахунок загального пояснюю тим, що при формуванні кошторису спеціального фонду на 2015 рік поточні видатки на комунальні послуги та енергоносії заплановані не в повному обсязі, тому покриття витрат за 11 місяців 2015 року буде заплановане та проведене в 2016 році. (Запитання та пояснення головного бухгалтера Лікарні Малікової Л.М. у Додатку № __ до акта).
Зазначене порушення призвело до викривлення за 11 місяців 2015 року звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) та звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) в частині достовірності відображення сум фактичних видатків за КФКВ 080101 „Лікарні” на суму 66961,50 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та відповідно до п. 33, п. 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI є бюджетним правопорушенням.

Отже, за результатами ревізії використання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг встановлено порушень на загальну суму 66961,50 грн., а саме: покриття видатків спеціального фонду за рахунок видатків загального фонду.

7. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів

Ревізією стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів проведено суцільним способом.
Ревізією стану збереження та використання оборотних та необоротних активів встановлено, що згідно даних книги „Журнал-Головна” станом на 01.12.2015 обліковується оборотних та необоротних активів на загальну суму 25992701,00 гривень. (Довідка про наявність основних засобів, м’якого інвентарю, малоцінного інвентарю та необоротних активів у Додатку № __ до акта).
Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально відповідальними особами встановлено, що всі оборотні та необоротні активи та запаси, що рахуються в обліку Лікарні закріплені за 55 матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності. Порушення з відповідного питання не встановлено.
(Довідка про кількість матеріально-відповідальних осіб по Лікарні у Додатку № __ до акта).
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням майна, оборотних та необоротних активів, відповідно до наказу головного лікаря Лікарні від 02.12.2015 № 77 проведено інвентаризацію у матеріально-відповідальних осіб, а саме: старшої сестри медичної Леченької О.М., сестри медичної молодшої Погасій І.О., старшої сестри медичної Яловець Л.М., сестри господині Кочубей В.А., старшої сестри медичної Виноградової Л.С., старшої сестри медичної Симониш К.В., сестри медичної молодшої КостенкоТ.Ф., старшої сестри медичної Перчук О.М., сестри господині Трещової Н.В., сестри господині Омфіренко К.І., лаборанта Давигори А.С., сестри господині Маленко Т.П., заступника головного лікаря з економічних питань Усика П.А. (Інвентаризаційні описи в Додатку № __ до акта).
За результатами інвентаризації встановлено лишки товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 50200,00 грн., а саме:
– Огорожа біля інфекційного відділення (60 секцій) – 2600,00 гривень;
– Ялинки (38 шт.) – 38000,00 гривень;
– Туї (40 шт.) – 9600,00 гривень.
Не оприбуткування виявлених в результаті інвентаризації товарно-матеріальних цінностей є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV, п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 та призвело до внесення недостовірних даних до Балансу (форма № 1) Лікарні.
Порушення допущене бухгалтером з обліку основних засобів Лікарні Зозулею Н.В. (Запитання та пояснення Зозулі Н.В. в Додатку № __ до акта).
Ревізією періодичності та порядку проведення інвентаризацій необоротних активів та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів згідно вимог Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 № 90 та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142 порушень не встановлено.
Ревізією своєчасності, повноти та правильності оприбуткування придбаних необоротних актів та запасів порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при списанні, передачі та відчуженні необоротних активів та запасів порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів та при проведенні індексацій, дооцінок та іншого перегляду вартості необоротних активів порушень не встановлено.

Отже, за результатами ревізії стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів встановлено лишки товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 50200,00 гривень.

8. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт

Ревізію видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт проведено суцільним способом.
Відповідно даних бухгалтерського обліку Лікарні та згідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м), звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1м), звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” (форма № 4-2м) по КЕКВ 3120 „Капітальне будівництво (придбання)”, 3130 „Капітальний ремонт”, 3140 „Реконструкція та реставрація” бюджетні призначення (асигнування) не планувались, фінансування і відповідно використання таких коштів протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015 не здійснювалось.
Отже, ревізією використання коштів на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт порушень не встановлено.

9. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ

Ревізією утворення та використання власних надходжень Лікарні проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Ревізією обсягів утворення та використання власних надходжень бюджетних установ встановлено, що обсяги надходжень до спеціального фонду Лікарні визначалися на підставі розрахунків, які складалися за кожним джерелом доходів та фінансування бюджету відповідно до вимог п. 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.2002 № 228, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
Синтетичний облік доходів спеціального фонду ведеться на рахунку 71 „Доходи спеціального фонду”, облік видатків спеціального фонду – на рахунку 81 „Видатки спеціального фонду” відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611.
Ревізією обсягів власних надходжень Лікарні встановлено, що відповідно до звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м), Лікарнею отримано власних надходжень на загальну суму 1280262,75 грн., у тому числі: за період з 01.08.013 по 01.01.2014 року – 182723,67 грн., за 2014 рік – 626020,91 грн., за 11 місяців 2015 року – 471518,17 гривень.
Відповідно до звітів про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м), Лікарнею отримано власних надходжень на загальну суму 564672,39 грн., у тому числі: за період з 01.08.013 по 01.01.2014 року – 100910,18 грн., за 2014 рік – 119009,84 грн., за 11 місяців 2015 року – 344752,37 гривень.
Таким чином, загальна сума власних надходжень Лікарні за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 становила 1844935,14 гривень.
Джерелами власних надходжень спеціального фонду Лікарні є:
– кошти, отримані від надання платних медичних послуг, згідно з функціональними повноваженнями;
– кошти, отримані від оренди майна;
– кошти, отримані з інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки).
Розглянувши клопотання Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації від 03.06.2015 № 06.01-18/1024 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” від 17.09.1996 року № 1138 (зі змінами), керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Переяслав-Хмельницька районна рада Київської області шостого скликання вирішила затвердити перелік платних медичних послуг, які надаються Комунальним Закладом „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” та тарифів на них.
(Копія рішення від 30.07.2015 № 501-48-VI про затвердження переліку платних медичних послуг, які надаються Комунальним Закладом „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” в Додатку №__ до акта).
Ревізією законності надання Лікарнею платних медичних послуг, згідно з функціональними повноваженнями встановлено, що затверджені наказами головного лікаря платні послуги на 2013-2015 роки відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” від 17.09.1996 року № 1138 (зі змінами).
Ревізією дотримання законодавства при визначенні вартості наданих медичних послуг встановлено, що в Лікарні протягом ревізійного періоду існує калькуляція витрат на медичні послуги, затверджена головним лікарем Лікарні та погоджена Головою профспілкового комітету Лікарні.
Основною метою надання медичних послуг в Лікарні за плату є лікувально-профілактична допомога населенню районну та одержання додаткових фінансових можливостей для виробничого та фінансового розвитку Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня”.
Надання медичних послуг за плату здійснюється за цінами визначеними економічною службою Лікарні згідно калькуляцій. Ціна будь-якого виду послуг, що надається встановлюється виходячи з економічної основи ціни-собівартості. Собівартість визначається всіма затратами на одиницю відповідного виду послуг. Ревізією не встановлено фактів надання послуг на безоплатній основі.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 (зі змінами) затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, Порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок. В період, що ревізувався, згідно вимог вказаної постанови та на підставі укладених договорів із підприємствами, Лікарнею проводились медичні огляди працівників, які підпадають під затверджений постановою перелік професій. Порушень з відповідного напрямку ревізією не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при укладенні договорів оренди приміщень і майна, проведеною вибірковим способом встановлено, що станом на 08.12.2015 Лікарнею, згідно укладених (діючих) договорів надається в оренду іншим юридичним та фізичним особам нежитлові приміщення загальною площею 1368,36 кв.м.
Розрахунки розмірів орендної плати в ревізійний період Лікарнею проводились на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
В ході ревізії станом на 08.12.2015 проведено обміри орендованих площ у наступних орендарів:
– ТОВ „Укрспецтепло” (договір від 08.08.2014 № 18, предметом якого є оренда частини приміщення котельні-фундамент, встановлення та обслуговування модульної котельні, що працює на альтернативних видах палива);
– ТОВ „Астеліт” (договір від 28.05.2013 № КІ 2151, предметом якого є оренда частини приміщення димової металевої труби для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання);
– Виробничо-комерційна фірма „Медико ЛТД” (договір від 02.01.2014 № 2 та від 02.01.2015 № 1, предметом яких є оренда приміщення терапевтичного корпусу та поліклінічного корпусу для роздрібної торгівлі лікарськими засобами);
– ТОВ „Фірма Зір” (договір від 01.01.2014 № 01/01-2014, предметом якого є оренда вбудованого приміщення поліклініки для здійснення медичної практики (офтальмологія), а також роздрібна торгівля виробами медичного призначення та супутніх товарів);
– ПП „Бравштейн Оксана Василівна” (договір від 01.08.2014 № 5, предметом якого є оренда вбудованого приміщення терапевтичного корпусу для роздрібної торгівлі продуктами харчування);
– ТОВ „Компанія „Біо Плюс” (договір від 01.08.2013 № 9, предметом якого є оренда вбудованого приміщення поліклініки для облаштування медичної діяльності);
– ТОВ „ТВЛ Плюс” (договір від 02.01.2014 № 02/01-2014, предметом якого є оренда вбудованого приміщення поліклініки для розміщення УЗД кабінету);
– ФОП „Смаль Жанна Геннадієвна” (договір від 01.07.2014 № 15, предметом якого є оренда вбудованого приміщення хірургічного корпусу для роздрібної торгівлі лікарськими засобами);
– Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний центр крові” (договір від 30.04.2014 № 110, предметом якого є оренда частини приміщення терапевтичного корпусу для використання в господарській діяльності закладу);
– Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (договір від 24.03.2014 № 13-ОР, предметом якого є оренда частини приміщення терапевтичного корпусу для розміщення станції екстреної медичної допомоги);
– ПП „Березова Тамара Миколаївна” (договір від 02.01.2015 № 3, предметом якого є оренда цегляної одноповерхової будівлі для надання перукарських послуг);
– ФОП „Черняк Дмитро Васильович” (договір від 02.10.2014 № 19, предметом якого є оренда вбудованого приміщення патологоанатомічного відділення для надання ритуальних послуг);
– Комунальний заклад Переяслав-Хмельницької районної ради „Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги” (надалі – Центр), (договір від 09.08.2013 № 11, предметом якого є оренда частини приміщення будівлі в якій розміщена поліклініка).
За результатами проведених обмірів орендованих площ розбіжностей не встановлено. (Акт контрольних обмірів площ приміщень, що орендуються в Лікарні у Додатку №__ до акта).
Ревізією відшкодування вартості витрат за надані комунальні послуги спожитими орендарями встановлено наступне.
Розглянувши подання Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 28.01.2013 № 06-18/166, враховуючи клопотання головного лікаря Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” від 28.01.2013 № 141, керуючись Законом України про „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про повноваження в частині управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району, затвердженим рішенням сесії Переяслав-Хмельницької районної ради від 03.04.2012 № 192, районна рада шостого скликання вирішила затвердити перелік індивідуально визначеного майна на передачу з балансу Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” на баланс Центру.
Відповідно до договору оренди нерухомого майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району від 09.08.2013 № 11 Комунальний заклад „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” передає, а Центр приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно (частину приміщення будівлі в якій розміщена поліклініка площею 470 кв. м.), розміщене за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137, що є комунальною власністю Переяслав-Хмельницького району та перебуває на балансі Лікарні. (Копія договору оренди нерухомого майна та акт приймання-передавання майна в Додатку №__ до акта).
Пунктом 5.5 договору передбачено, що Центр повинен нести витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна, які не входять до орендної плати та сплачувати окремо на підставі додатків до договору та виставлених рахунків. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату та відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
Так, відповідно до договорів:
– про відшкодування витрат на надання комунальних послуг від 05.02.2015 № 2/0 (надалі – Договір від 05.02.2015) Лікарня зобов’язується надати Центру послуги з теплопостачання, згідно акту виконаних робіт;
– про відшкодування послуг з водопостачання та водовідведення від 17.02.2015 № 20/в (надалі – Договір від 17.02.2015) Лікарня зобов’язується надати Центру послуги з водопостачання та водовідведення, згідно акту виконаних робіт;
– про відшкодування витрат на надання комунальних послуг від 05.03.2015 № 7/0 (надалі – Договір від 05.03.2015 № 7/0) Лікарня зобов’язується надати Центру послуги з електропостачання, згідно акту виконаних робіт.
При цьому, ревізією встановлено, що відповідно до актів прийняття – передавання (виконання робіт, послуг) протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015 роки відповідні розрахунки за комунальні послуги в частині електроенергії, водопостачання та водовідведення здійснювались у занижених розмірах. (Розрахунок середньої потужності споживання електроприладів та розрахунок норми використання води по Центру в Додатку №__ до акта).
Враховуючи вищевикладене, Лікарнею в порушення вимоги п. 4 ст. 48 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015 здійснювалось покриття витрат іншої юридичної особи (Центру) в частині відшкодування вартості комунальних послуг (КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” та КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”) спожитих Центром всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку установи на загальну суму 44380,50 грн., в тому числі: у серпні-грудні 2013 року на суму 9794,80 грн., у січні-грудні 2014 року – 14314,50 грн. та у січні-листопаді 2015 року – 20271,20 гривень. (Реєстр покриття витрат в частині комунальних послуг іншої юридичної особи всупереч законодавству в Додатку № __ до акта).
Порушення допущено головним лікарем Лікарні Якименком В.Г., головним бухгалтером Лікарні Маліковою Л.М. та виникло внаслідок покриття витрат іншої юридичної особи, в частині проведення вищеназваними особами касових видатків за рахунок коштів загального фонду всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку установи. Відповідно до частини 8 статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та до пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Крім того, порушення допущено заступником головного бухгалтера Лікарні Луценко Л.Б., яка відповідно до посадової інструкції здійснює контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов’язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на гривневих рахунках).
Згідно пояснення заступника головного бухгалтера Лікарні Луценко Л.Б. так як самостійна оплата орендарями житлово-комунальних послуг згідно з показниками приладів обліку не проводиться у зв’язку з їх відсутністю та існує реальна проблема технічного характеру з установленням деяких видів лічильників. Разом з тим, відсутня чітко визначена методика розрахунку відшкодування вартості споживання орендарем електроенергії та води, тому розрахунок даних послуг проводився пропорційно займаній площі. При цьому в ході ревізії здійснено розрахунок щодо покриття вищезазначених комунальних послуг Центром виходячи зі споживаної потужності електронагрівальних та електроосвітлювальних приладів, які знаходяться в орендованому приміщенні, а також на підставі фактичних даних середнього часу роботи таких приладів за місяць та пропорційно чисельності працівників орендаря у загальній чисельності працівників, які працюють в будівлі. (Запитання та пояснення заступника головного бухгалтера Луценко Л.Б. в Додатку № __ до акта).
Внаслідок допущеного порушення у формі „Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” (форма № 2м) протягом періоду з 01.08.2013 по 01.12.2015, завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” та КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на загальну суму 44380,50 грн., а також призвело до внесення недостовірних даних у рядок 180 Балансу (форма № 1) та звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7 м), що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХIV та відповідно до п. 33 п. 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI є бюджетним правопорушенням.
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 44380,50 гривень.
В ході ревізії зазначене порушення усунуто в повному обсязі. (Копія виписки з казначейського рахунку у Додатку до акта № __ ).
Інших порушень ревізією цього напрямку питання не встановлено.
Ревізією наявності фактів неперерахування необхідної частки отриманих власних надходжень до бюджету порушень не встановлено.
Вибірковою ревізією повноти оприбуткування благодійних внесків, грантів та дарунків за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року порушень не встановлено.
Ревізія повноти оприбуткування та цільового використання благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб встановлено, що в первинних документах відсутні напрямки використання благодійних внесків, що унеможливлює підтвердження цільового використання зазначених коштів.
Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування” від 04.08.2000 № 1222, якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Отже, за результатами ревізії утворення та використання власних надходжень бюджетних установ встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 44380,50 грн., а саме: покриття витрат іншої юридичної особи всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку установи.

10. Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

Ревізію утримання транспортних засобів проведено суцільним способом за весь ревізійний період.
Ревізією наявності власних транспортних засобів та користування транспортними послугами сторонніх підприємств, установ та організацій встановлено, що за даними бухгалтерського обліку Лікарні на субрахунку 105 „Транспортні засоби” станом на 01.12.2015 рахується 17 службових автомобілів. Угоди на надання транспортних послуг з іншими організаціями за ревізійний період Лікарнею не укладалися.
Ревізією затвердження ліміту на використання легкового автотранспорту на обслуговування Лікарні та його дотримання встановлено, що лімітів в Лікарні нормативними документами не встановлено.
В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням автомобілів проведено зняття показників спідометрів та залишків пального в баках автомобілів, шляхом співставлення фактичних показників спідометра з маршрутними листами, станом на 08.12.2015, за результатами яких розбіжностей не встановлено. (Акт раптової перевірки показників спідометра у Додатку №__ до акта).
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням транспортних засобів та паливно-мастильних матеріалів, відповідно до наказу головного лікаря Лікарні від 02.12.2015 № 77, проведено інвентаризацію наявності транспортних засобів та паливно-мастильних матеріалів у підзвіті матеріально-відповідальної особи – механіка гаража Гамалія О.Ю. За результатами проведеної інвентаризації розходжень між фактичною наявністю транспортних засобів та паливно-мастильних матеріалів з даними бухгалтерського обліку Лікарні не встановлено. (Інвентаризаційні описи у Додатку №__ до акта).
Отримані по накладних паливно-мастильні матеріали повністю оприбутковувались на субрахунку 235 „Паливо, горючі і мастильні матеріали” в підзвіт матеріально-відповідальних осіб. Рух паливно-мастильних матеріалів відображається в оборотних відомостях.
Ревізією дотримання норм списання паливо-мастильних матеріалів встановлено, що списання пального проводилося згідно Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерством транспорту України від 10.02.1998 № 43 (зі змінами та доповненнями). Списання паливо-мастильних матеріалів проводиться на підставі шляхових листів, які реєструються в Журналі реєстрації шляхових листів. Вибірковою ревізією правильності списання пального, правильності виведення залишків пального на кінець місяця згідно подорожніх листів та оборотно-сальдових відомостей, за січень-жовтень 2015 року розбіжностей не встановлено.
Ревізією дотримання „Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин”, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.12.1997 № 420, порушень не встановлено. Списання автомобільних шин проводилося по пробігу, що дорівнює нормі експлуатації, чи зруйнувань виробничого та експлуатаційного характеру, які виключають можливість відновлення шин. Встановлення та списання запасних частин на автомобілі проводилось після розгляду комісією дефектних актів та у відповідності із терміном їх експлуатації.
Ревізією дотримання порядку оформлення подорожніх листів порушень не встановлено. Подорожні листи оформляються відповідно до вимог Інструкції про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 17.02.1998 № 74.
Ревізією наявності фактів використання легкових автомобілів у вихідні, святкові на інші неробочі дні, а також не на виконання функцій Лікарні встановлено, що всі факти виїзду транспортних засобів Лікарні у вихідні, святкові та інші неробочі дні підтверджено наказами. Порушень з даного питання ревізією не встановлено.
Ревізією використання транспортних засобів під час перебування водіїв у відпустках чи на лікарняному порушень встановлено.

Отже, за результатами ревізії оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів порушень не встановлено.

11. Придбання, повнота оприбуткування та списання медикаментів, наркотичних засобів та спирту

Ревізію придбання, повноти оприбуткування та списання медикаментів, наркотичних засобів та спирту проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Ревізією встановлено, що відповідно до профілізації ліжок у Лікарні протягом ревізійного періоду затверджено 275 ліжок.
Виконання плану ліжко-днів за 2013 рік складало 104,48 %, при плані ліжко-днів 91900 фактично виконання складало 96016 ліжко-днів, за 2014 рік виконання плану ліжко-днів складало 102,07 %, при плані ліжко-днів 91900 фактично виконання складало 93806 ліжко-днів та за 11 місяців 2015 року виконання плану ліжко-днів складало 101,00 %, при плані ліжко-днів 84260 фактично виконання складало 85108 ліжко-днів. (Довідка про планове та фактичне виконання ліжко-днів по Лікарні в Додатку № __ до акта).
Фактичні витрати медикаментів в розрахунку на 1 ліжко-день в Лікарні становили: в 2013 році – 4,13 грн., в 2014 році – 4,44 грн. та в 2015 році – 7,29 гривень. (Довідка про фактичні витрати медикаментів на 1 ліжко-день по Лікарні в Додатку № __ до акта).
Ревізію своєчасності, повноти та правильності оприбуткування придбаних лікарських засобів проведено вибірковим способом за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 шляхом звірки даних меморіальних ордерів № 7 „Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів”, накладних, журналів обліку медикаментів, оборотної відомості за субрахунком 233 „Медикаменти і перев’язувальні матеріали” та Книги „Журнал-головна” встановлено, що лікарські засоби оприбутковані по даним бухгалтерського обліку Лікарні своєчасно та в повному обсязі.
Ревізією стану закріплення лікарських засобів за матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі лікарські засоби, які рахуються по бухгалтерському обліку Лікарні, закріплено за завідуючим аптекою Манько Ю.О., головною медичною сестрою Бублик С.Г. та медичними сестрами відділень Лікарні, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.
Вибірковою ревізією правильності списання лікарських засобів проведеною в хірургічному та терапевтичному відділеннях Лікарні за січень-лютий 2015 року, шляхом співставлення записів лікарів зазначених у картках призначення хворих із звітами старших медичних сестер, зазначених відділень на списання лікарських препаратів, розбіжностей не встановлено.
По бухгалтерському обліку Лікарні ведеться предметно-кількісний облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в спеціальних журналах, які передбачені Порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642 та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 № 494 „Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1028/27473.
Журнали предметно-кількісного обліку, наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів пронумеровані, прошнуровані та завірені печаткою Лікарні за підписом головного лікаря.
Надходження медикаментів здійснюється через внутрішню аптеку, яка в свою чергу відпускає лікарські засоби по відділенням Лікарні.
Ревізією дотримання лікарнею періодичності та порядку проведення інвентаризацій лікарських засобів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів порушень не встановлено.
В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням лікарських засобів, відповідно до наказу головного лікаря Лікарні від 02.12.2015 № 77 проведено інвентаризацію наявності медикаментів у наступних матеріально-відповідальних осіб: завідуючого аптекою Лікарні Манько Ю.О., старшої медичної сестри хірургічного відділення Яловець С.М., старшої медичної сестри неврологічного відділення Симониш К.В., старшої медичної сестри терапевтичного відділення Майсак Н.П., старшої медичної сестри дитячого відділення Бобровник Н.В., старшої медичної сестри кардіологічного відділення Виноградової Л.С., старшої медичної сестри акушерсько-гінекологічного відділення Леченької О.М., старшої медичної сестри інфекційного відділення Лісовик М.В., старшої медичної сестри старшої медичної сестри поліклінічного відділення Штепи Л.М., старшої медичної сестри АІТ відділення Перчук О.М., за результатами якої нестач та лишок не встановлено. (Інвентаризаційні описи наведено у Додатку № __ до акта).
У відділеннях облік наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів ведеться в журналах обліку, які прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Зберігаються вищезазначені лікарські засоби в сейфах.
Ревізією обліку списання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів встановлено, що списання проводиться згідно листка призначення наркотичних засобів відповідно запис проводиться в історію хвороби та списанням поіменно в книзі обліку наркотичних засобів.
Використані ампули медичні сестри відділень здають головній медичній сестрі щоденно і списуються постійно-діючою комісією по списанню психотропних та наркотичних лікарських засобів.
Ревізією списання спирту відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.1991 № 245 „Про норми використання етилового спирту для установ охорони здоров’я, освіти та соціального захисту” за ревізійний період порушень не встановлено.
При цьому, в ході ревізії досліджено питання щодо використання державних фінансових ресурсів для безоплатного відпуску медикаментів хворим, які мають статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до звернення голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації).
Так, ревізією встановлено, що Лікарні по загальному фонду на 2015 рік КПКВ 2501460 „Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” затверджено видатки в сумі 25525,00 гривень.
Відповідно даних звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 надійшло бюджетних асигнувань на загальну суму 23210,00 грн., що становить 90,93 % суми річних бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 22641,02 гривень. Фактичні видатки складають 16404,21 грн. і менші касових на суму 16404,21 грн., за рахунок наявних залишків матеріальних цінностей станом на 01.12.2015 року.
Ревізією встановлено, що згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 134, Лікарнею протягом період з 01.01.2015 по 01.12.2015 бюджетні кошти спрямовувались на надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи в кількості 19 чол. на загальну суму 16404,00 грн.,

Ревізією правильності списання лікарських засобів в хірургічному, гінекологічному та терапевтичному відділеннях Лікарні за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 року, проведено шляхом співставлення записів лікарів зазначених у листках лікарських призначень хворих із відповідними звітами, розбіжностей не встановлено. (Підтверджуючі документи щодо використання бюджетних коштів на надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 у Додатку № __ до акта).
Отже, за результатами ревізії питання придбання, повноти оприбуткування та списання медикаментів, наркотичних засобів та спирту порушень не встановлено.

12. Правильність та ефективність витрачання коштів на харчування хворих

Ревізію питання правильності та ефективності витрачання коштів на харчування хворих проведено вибірковим способом за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 року.
Фактичні витрати продуктів харчування в розрахунку на 1 ліжко-день в Лікарні склало: в 2013 році – 4,71 грн., в 2014 році – 5,23 грн., в 2015 році – 6,76 гривень. ( Інформація щодо фактичних витрати продуктів харчування на 1 ліжко-день в Додатку № __ до акта).
З підприємствами-постачальниками продуктів харчування укладені договори на постачання продуктів харчування.
Ревізією повноти, своєчасності та достовірності оприбуткування продуктів харчування за період з 01.01.2015 по 01.12.2015, проведеною шляхом звірки накладних з даними меморіального ордера „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” № 11, оборотних відомостей по субрахунку 232 „Продукти харчування” та зведених даних Головної книги встановлено, що отримані продукти харчування оприбутковані по даним бухгалтерського обліку своєчасно та в повному обсязі.
Ревізією достовірності та правильності списання продуктів харчування по меню-вимогам, відповідно до затверджених технологічних карток (карток – розкладок), за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 року встановлено завищення норм закладок продуктів харчування на приготування другого блюда, а саме:
– кортопляного пюре, де нормами передбачена закладка 200 г картоплі на 1 порцію, фактично вкладалося 280 г картоплі, що призвело до завищення витрат картоплі в кількості 80 г на 1 порцію. Всього, за вищевказаний період зайво витрачено 775,440 кг картоплі на загальну суму 3101,76 гривень.
(Реєстр зайвого списання картоплі для приготування другої страви, які не передбачені картками-розкладками у Додатку № __ до акта).
Операцію з списання продуктів харчування відображено в меморіальному ордері № 12 „Зведена накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування” за дебетом рахунку 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 232 „Продукти харчування”.
Внаслідок допущеного порушення, у звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 касові та фактичні видатки за КЕКВ 2230 „Продукти харчування” завищено на загальну суму 3101,76 грн., що є порушенням ч. 1. ст. 3 та ч. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV та відповідно п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ є порушенням бюджетного законодавства.
Порушення допущено завідувачем господарством Лікарні Вівдич В.П., на яку покладені обов’язки по складанню меню та ведення картотеки страв.
В поясненні Вівдич В.П. зазначила, що при складанні меню-вимоги для харчування хворих більше звертала увагу на дотримання добових норм харчування. А тому допустила неточності при користуванні карточками розкладками. (Запитання та пояснення Вівдич В.П. у Додатку № __ до акта).
Внаслідок допущеного порушення Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3101,76 гривень.
В ході ревізії зазначене порушення усунуто в повному обсязі. (Підтверджуючі документи у Додатку № __ до акта).
Інших порушень ревізією цього напрямку питання не встановлено.
Ревізію співставлення даних статистичного відділу про кількість хворих в Лікарні та кількості хворих, які вказані в меню-розкладках на продукти харчування за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 порушень не встановлено.
З метою перевірки стану збереження фактичної наявності продуктів харчування та відповідно до наказу головного лікаря Лікарні від 02.12.2015 № 77 проведено інвентаризацію на продовольчому складі Лікарні у матеріально-відповідальної особи, а саме: комірника Ходько Г.І., за результатами якої встановлено недостачу продуктів харчування на суму 80,99 гривень. (Інвентаризаційний опис наведено в Додатку № __до акта).
В поясненні комірник Ходько Г.І. зазначила, що в складському приміщенні немає електронних вагів. Таким чином, в результаті зважування можуть виникати невеликі неточності, що і причинило недостачу сипучих продуктів. (Запитання та пояснення комірника Ходько Г.І. в Додатку № __ до акта).
В ході ревізії зазначене порушення відшкодовано у сумі 80,99 грн. шляхом внесення коштів у касу Лікарні. (Копія квитанції в Додатку № __ до акта).

Отже, ревізією правильності та ефективності витрачання коштів на харчування хворих встановлено порушень на загальну суму 3182,75 грн., а саме: зайве списання продуктів харчування на суму 3101,76 грн., недостача продуктів харчування на суму 80,99 гривень.

13. Дотримання законодавства про державні закупівлі

Ревізію дотримання законодавства про державні закупівлі проведено вибірковим способом за період, що вказаний в напрямах даного питання.
Відповідно до Звітів про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма № 1 торги) за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 року Комітетом з конкурсних торгів Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” проведено 11 процедур закупівель (3 – за процедурою відкритих торгів (2 відмінені), 8 – закупівель у одного учасника (переговорною процедурою закупівлі), а саме:
– за період з 01.08.2013 по 01.01.2014 року процедури закупівлі не проводились;
– за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року проведено 7 процедур закупівлі (2 – за процедурою відкритих торгів (відмінені), 5 – закупівель у одного учасника) на загальну річну суму коштів, заплановану замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг 4367,1 тис. грн.;
– за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 року проведено 4 процедури закупівлі (1 – за процедурою відкритих торгів, 3 – переговорною процедурою закупівлі) на загальну річну суму коштів, заплановану замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг 5249,1 тис.грн., в тому числі за процедурою відкритих торгів на суму 423,3 тис.грн. та переговорною процедурою закупівлі на суму 4825,8 тис.гривень.
З переможцями, проведених за період з 01.08.2013 по 01.12.2015 року процедур закупівель, укладено 9 договорів (1 – за процедурою відкритих торгів, 8 – закупівля у одного учасника (переговорною процедурою закупівлі)) на загальну суму 9616,20 тис. грн. (за процедурою відкритих торгів – 423,3 тис.грн., закупівель у одного учасника (переговорною процедурою закупівлі) на суму 9192,90 тис.грн.), а саме:
– за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року – 5 договорів (закупівля у одного учасника) на загальну суму 4367,1 тис. грн.;
– за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року – 4 договори на загальну суму 5249,1 (1 – за процедурою відкритих торгів на суму 423,3 тис.грн. та 3 – переговорною процедурою закупівлі на суму 4825,8 тис.гривень.
Ревізію дотримання законодавства при створені комітету з конкурсних торгів встановлено, що відповідно до наказів головного лікаря Лікарні Якименка В.Г. протягом ревізійного періоду (з 01.08.2013 по 01.12.2015) був створений та функціонував із внесеннями змін наступний склад комітету з конкурсних торгів Лікарні (далі – Комітет):
голова Комітету – Малікова Л.М. (головний бухгалтер протягом ревізійного періоду);
заступник голови Комітету – Усик П.А. (заступник головного лікаря з економічних питань протягом ревізійного періоду);
секретар Комітету – Куриленко Н.М. (інженер-програміст протягом ревізійного періоду);
члени Комітету:
– Вдовиченко Н.І. – (економіст за період з 01.08.2013 по 06.03.2014 року);
– Бобровник І.В. – (економіст за період з 06.03.2014 по 21.10.2014 року);
– Вдовиченко Н.І. – (економіст за період з 21.10.2014 по 01.12.2015 року);
– Абламська Ю.І. – (зав. внутріш. лікарняною аптекою за період з 01.08.2013 по 12.02.2015 року );
– Манько Ю.О. – провізор внутріш. Лікарняної аптеки за період з 12.02.2015 по 01.12.2015 року).
Положення про Комітет (далі – Положення), затверджене головним лікарем Лікарні від 10.11.2014 року відповідає вимогам Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI (далі – Закон № 2289), Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VIІ (далі – Закон № 1197) та наказу Міністерства економіки України „Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів” від 26.07.2010 № 916.
Положення визначає порядок створення та організацію діяльності Комітету, його головні функції, права та обов’язки, відповідальність членів Комітету.
Згідно абзацу 3 частини 2 статті 11 Закону № 2289 та Закону № 1197 навчання з питань організації та здійснення закупівель повинні пройти голова та секретар Комітету (навчання можуть пройти також і інші члени Комітету), відповідно до порядку, встановленого Уповноваженим органом (Міністерством економічного розвитку і торгівлі України).
Ревізією фактичної кількості членів Комітету, передбаченій Законом № 2289 (№ 1197) та наявності у членів Комітету сертифікатів про проходження навчання у сфері здійснення державних закупівель порушень не встановлено.
Ревізією річного плану закупівель та змін до нього на його відповідність кошторисам за 2015 рік та вимогам статті 4 Закону № 2289, Закону № 1197 встановлено, що заповнення річного плану закупівель та внесення до нього змін здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Міністерства економіки України „Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” від 26.07.2010 № 922 та вимог статті 4 Закону № 2289, Закону № 2289.
Ревізію дотримання порядку вибору процедур закупівель, дотримання вимог законодавства про державні закупівлі, в частині прозорості здійснення державних закупівель, дотримання порядку надання комітетом з конкурсних торгів роз’яснень, у зв’язку із унесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників, відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам документації конкурсних торгів (запрошенням до участі в торгах) та законодавству, достовірності складання протоколів розкриття, оцінки та звіту про результати процедури закупівлі, проведено по процедурі відкриті торги (2015 рік) предмет закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код ДК 016-2010: 19.20.2 (Бензин А-92, паливо дизельне).
Ревізією наявності протоколів щодо вибору вищевказаних процедур закупівлі та правильності прийнятих рішень щодо вибору процедур закупівлі, а також перевіркою дотримання порядку визначення предмету закупівлі відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, затвердженого наказом Державного комітету управління з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.11.2010 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині своєчасності оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу, в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою оголошень про проведення та про результат зазначеної процедури закупівлі, а також іншої документації, що передбачена статтею 10 Закону № 1197 порушень не встановлено.
Ревізією дотримання порядку надання Комітетом роз’яснень, у зв’язку із внесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників відповідно до статті 23 Закону № 1197 по вищезазначеній процедурі закупівлі порушень не встановлено.
Проведеною ревізією відповідності документації конкурсних торгів по вищевказаній процедурі закупівлі, а також відповідної кваліфікаційної документації вимогам законодавства порушень не встановлено.
Ревізією відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) умовам документації конкурсних торгів (запрошенням до участі в торгах) та законодавству під час проведення вищезазначеної процедури закупівлі порушень не встановлено.
Проведеною ревізією відповідності протоколів розкриття та протоколів оцінки, звітів про результати проведених торгів по зазначеній процедурі закупівлі формам складання таких протоколів, що затверджені наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 „Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” порушень не встановлено.
Ревізією дотримання законодавства при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг по перевіреній процедурі закупівлі та відповідності умов укладених договорів умовам документації конкурсних торгів, умовам конкурсної пропозиції, а саме вимогам зазначеним у статтях 40, 41 та 42 Закону № 1197 порушень не встановлено.
Ревізією інших документів, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та закупівель, які перевірялись, порушень не встановлено.

Отже, за результатами ревізії дотримання законодавства про державні закупівлі порушень не встановлено.

14. Стан і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності

Ревізію стану достовірності бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, яким ревізувалося відповідне питання.
Ревізією встановлення обґрунтованості і повноти розподілу функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерії встановлено, що головний бухгалтер здійснює керівництво сектором бухгалтерського обліку та фінансово-економічного забезпечення, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
Бухгалтерський облік в Лікарні здійснюється за меморіально-ордерною формою, яка передбачає обов’язкове складання, оформлення меморіальних ордерів на кожний документ чи групу однорідних документів. В ордері вказується зміст запису, посилання на відповідні документи, кореспондуючі рахунки та відповідні суми.
Перевірка правильності ведення синтетичного і аналітичного обліку здійснюється шляхом складання у кінці місяця оборотних або сальдових відомостей по рахунках аналітичного обліку і звірянням їх підсумків з відповідними даними оборотної відомості за синтетичними рахунками.
Ревізією дотримання термінів і правил проведення інвентаризацій, бухгалтерських звірок встановлено, що з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності інвентаризація активів і зобов’язань в Лікарні проводиться перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках, передбачених законодавством. Терміни проведення інвентаризації, склад центральної та робочих інвентаризаційних комісій визначається наказами по Лікарні.
Первинні та зведенні облікові регістри складаються на паперових носіях. Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку, як передбачено вимогами Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV.
Ревізією дотримання законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку встановлено, що регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків, визначеною Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 № 114 (за період з 01.10.2009 по 26.06.2013) та Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 (за період з 27.06.2013).
Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх питаннях акта) не встановлено.

Отже, ревізією стану і достовірності бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності порушень, крім тих, про які зазначено в попередніх питання акта, не встановлено.

15. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65

Ревізію стану виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України „Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” від 01.03.2014 № 65 (далі – постанова № 65) встановлено, що Лікарнею розроблено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів.
Ревізією дотримання вимог постанови № 65 проведено вибірковим способом за період з 01.03.2014 по 01.04.2015, порушень не встановлено.

Отже, ревізією стану виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 порушень не встановлено.

Акт складено на 38 сторінках.

Заступник начальника відділу Державної фінансової інспекції в Київській області

____________ О.В. Бондарчук Головний лікар Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня”

__________________ В.Г. Якименко

Головний бухгалтер Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня”

__________________ Л.М. Малікова

Перший та третій примірник акта ревізії вручено:
Головний лікар Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” Якименко В.Г.

„04” січня 2016 року ___________ ____________

Другий примірник акта отримано:
Головний лікар Комунального закладу „Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня” Якименко В.Г.

„___” січня 2016 року ___________ ___________

- Реклама -

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.